1

مدیر مؤسسه ابن سینا از کتابخانۀ شهر ویسوکو بازدید کرد

1محمد حسین عباسی مدیر موسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو و هیئت همراه روز جمعه 5 آذر 1400 (26 نوامبر 2021) از کتابخانه شهر ویسوکو بازدید نموده و با مدیر کتابخانه سرکار خانم عایشا شاهینویچ گفتگو کردند.

مدیر موسسه در این دیدار مهمترین انتشارات موسسه ابن سینا را از جمله کتاب “طریق صوفی به معرفت” و تمام شماره های فصلنامه “نشانه های زمان” به کتابخانه اهدا نمود.

در این دیدار ابعاد مختلف همکاری بین دو مرکز، از جمله برگزاری جلسات رونمایی از جدیدترین کتاب های موسسه ابن سینا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
عباسی همچنین از مدیر کتابخانه سرکار خانم عیشا شاهینویچ دعوت نمود تا از موسسه بازدید نماید. قرار است در این دیدار تفاهم نامه همکاری فیمابین امضا شود.
پس از گفتگو، مدیر موسسه ابن سینا به همراه خانم شاهینوویچ، از بخش های مختلف کتابخانه ویسوکو اعم از بخش ادبیات کودکان و بخش بزرگسالان و اتاق مطالعه، بازدید و با کارمندان آن گفتگو کرد.

2

Tags: