IMG 20211111 181413 122

دیدار و گفتگو با مدیر کتابخانۀ هراسنیتسا و بازدید از کتابخانه

IMG 20211111 181413 122محمدحسین عباسی مدیر مؤسسۀ علمی پژوهشی ابن سینا در سارایوو روز پنجشنبه 20 آبان 1400 (11 نوامبر2021) از مرکز فرهنگی و کتابخانه هراسنیسا بازدید نموده و با آقای انیس بگوویچ مدیر آن مرکز گفتگو کرد.
در این گفتگو، شکل‌های همکاری آتی مؤسسۀ ابن سینا و مرکز فرهنگی هراسنیسا از جمله برگزاری میزگردها و نشست‌های مشترک علمی و پژوهشی مورد توافق طرفین قرار گرفت.
در این دیدار آقای عباسی یک دورۀ کامل از کتاب‌های منتشر شدۀ مؤسسه به همراه یک دوره از فصلنامۀ “نشانه های زمان” را به کتابخانۀ این مرکز اهدا نمود.
لازم به ذکر است که در این بازدید، هیئت موسسه با نویسندۀ جوان و آینده‌دار بوسنیایی به نام فارس شاچیچ دیدار و گفتگوکرد. این نویسندۀ جوان با 19 سال سن تا کنون چهار عنوان کتاب تالیف نموده است.

Tags: