Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Emancipacija žena Afganistana

UDK 396.1:297.1

Autor

Alena Demirović

Sažetak

Prije nekoliko mjeseci, objavila sam članak na temu društvene, ekonomske i političke intervencije tj., zašto je emancipirana žena ključ društvenog, ekonomskog i političkog napretka Afganistana. Trenutno, borba žena u Afganistanu je na najnižem nivou, jer je u posljednjih dvadeset godina ova borba bila na globalnom nivou, gdje su žene širom svijeta sa svojim političkim i društvenim iskustvom najviše doprinosile istoj. Ovom prilikom pokazat ću vam zašto se borba za emancipaciju afganistanki mora prepustiti ženama Afganistana i zašto se ista mora graditi unutar države i prema zakonima trenutačne vlade Afganistana (šerijat – islamski zakon), te u skladu sa afganistanskim običajnim pravom koje su prethodna vlada i Zapad zapostavili u zadnjih dvadesetak godina.

Ključne riječi

URL: /emancipacija-zena-afganistana/

Tags: