Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Dosezanje Lacanijevog Realnog učitavanjem u Resāle-i teir i događaj Ašure

UDK 28:159.963

Autor

Fāteme Berātlou
Mahshīd Razavī Rezvānī

Sažetak

Nedvojbeno je da jezik ima važnu ulogu u akulturaciji i identifikaciji jednoga društva. Sa aspekta Lacanove psihoanalize osobenosti skrivene u jeziku dovode do kulturizacije individua i korespondiraju sa njihovom identifikacijom. Lacan kulturizaciju svake osobe motri kao prolazak stupnjem ‘Zrcaljenja’ i ulazak na stupanj ‘Simboličkog poretka’. Ovaj proces u osobi se odvija posredstvom jezika. Društvo sadrži ‘Druge’ u formi zakonā, običaja, vrijednosti, normi, kao i književnosti i mitova. Na tragu toga, mitovi su se kao zajednički jezik ili zajednički duh društva prenosili od usta do usta i – koristeći se alegorijom i usporedbom – osigurali su sebi trajnost u formi pričā i pripovijedaka. Ova vrsta mitova olakšala je kulturizaciju i njeno prenošenje. Simurg je jedan od upečatljivih iranskih mitova. Iranski um, napajajući se mitovima, osim što je njima mijenjao svoje gledište, iz ovih je mitova crpio i potpunija značenja, te kada se radi o simbolici Simurga, generalno uzev mu je davao značenje ‘potpunog čovjeka.

Ključne riječi

Simbolički poredak, Nesvjesno, Realno, Simurg, događaj Ašure

URL: /dosezanje-lacanijevog-realnog-ucitavanjem-u-resale-i-teir-i-dogadjaj-asure/

Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *