Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Prijevod i štampanje brošura

Prijevod i štampanje brošura o upoznavanju sa gledištima imama Homeinija i trenutnog lidera Islamske Republike Iran ajatollaha Hameneija

• Stavovi imama Homeinija

1. Hadž

2. Žene

3. Gnostička pisma

4. Ramazanske blagodati

5. Veliki džihad (borba sa samim sobom)

6. Islam i politika

7. Komentar hadisa o razumu

8. Samouvjerenje i samopouzdanje

9. Nužnost borbe protiv tiranije i kolonijalizma

Stavovi lidera ajatollaha Hameneija

1. Islam i reforme

2. Dužnost vlade i naroda u islamskoj vladi

3. Palestina: najvažnije pitanje u islamskom svijetu

4. Umjetnost i umjetnik

5. Omladina i opasnosti na putu

Prijevod i štampanje  brošura o upoznavanju sa gledištima imama Homeinija i trenutnog lidera Islamske Republike Iran ajatollaha Hameneija

 

·  Stavovi imama Homeinija

 

1.  Hadž

2.  Žene

3. Gnostička pisma

4. Ramazanske blagodati

5. Veliki džihad (borba sa samim sobom)

6. Islam i politika

7. Komentar hadisa o razumu

8. Samouvjerenje i samopouzdanje

9. Nužnost borbe protiv nasilja i nepravde

· Stavovi lidera ajatollaha Hameneija

1. Islam i reforme

2. Dužnost vlade i naroda u islamskoj vladi

3. Palestina: najvažnije pitanje u islamskom svijetu

4. Umjetnost i umjetnik

5. Omladina i opasnosti na putu