Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Broj 92/93

Znakovi vremena • Jesen-zima 2022 • God. XXV • Dvobroj 92/93
Naucnoistraživacki institut “IBN SINA” Sarajevo

UVODNIKAdnan Silajdžić
EDITORIAL
• KOMPARATIVNA TEOLOGIJA / COMPARATIVE THEOLOGY
KRITIČKA ANALIZA IZBAVITELJSKOG RELIGIJSKOG PLURALIZMA U GNOSTIČKOM SVJETOPOGLEDU IBN AREBIJA I MEVLANEQāsem Kākāyī i Hādžer Avīš
THE CRITICAL ANALYSIS OF THE LIBERATING RELIGIOUS PLURALISM IN THE GNOSTIC WORLDVIEW OF IBN ARABI AND MEVLANA
• RELIGIJA I DRUŠTVO / RELIGION AND SOCIETY
TEORIJA RELIGIJSKE DEMOKRATIJE, ODNOS ISLAMA I DEMOKRATIJEHashemi Seyedhamid
THE THEORIES OF RELIGIOUS DEMOCRACY, THE RELATION BETWEEN ISLAM AND DEMOCRACY
• FILOZOFSKE TEME / PHILOSOPHICAL TOPICS
”OČIŠĆENJE” I BLAŽENSTVO IATROMANTIS-A IZ AKRAGANTAŽeljko Kaluđerović, Zorica Kaluđerović Mijartović i Orhan Jašić
“PURIFICATION” AND THE HAPPINESS OF THE IATROMANTIS OF ACRAGAS
POLITOLOŠKE TEME / POLITICAL TOPICS
SRBIJA I EUROSKEPTICIZAM: UTICAJI NACIONALIZMA, OSJEĆANJA PRIJETNJE I NEZADOVOLJSTVA VLADOMAsim Delibašić
SERBIA AND EUROSCEPTICISM: THE EFFECTS OF NATIONALISM, FEELINGS OF THREAT AND DISSATISFACTION WITH THE GOVERNMENT
BOSNA I HERCEGOVINA U KONCEPCIJAMA JOHNA MEARSHEIMERAHamza Memišević
BOSNIA AND HERCEGOVINA WITH THE CONCEPTIONS OF JOHN MEARSHEMER
UTICAJ DIJASPORNIH ZAJEDNICA NA DRUŠTVENO-POLITIČKE PROCESE U ZEMLJAMA PORIJEKLA: OD IRSKE DO PALESTINEAdmir Lisica
THE IMPACT OF DIASPORIC COMMUNITIES ON THE SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE COUNTRIES OF ORIGIN: FROM IRELAND TO PALESTINE
• REFLEKSIJE / REFLECTIONS
DEMOGRAFSKA TRANZICIJA U BOSNI I HERCEGOVINIFikret Bečirović
DEMOGRAPHIC TRANSITION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
MLADI U MAGLI – STANJE I PERSPEKTIVE MLADIH U BIHAmer Osmić i Damir Kahrić
THE YOUTH IN THE MIST – STATE AND PERSPECTIVES
OF THE YOUNG IN B&H
• GEOPOLITIKA / GEOPOLITICS
ANALIZA ENERGETSKIH ODNOSA RUSIJE I EVROPE U SVJETLU UZAJAMNE ZAVISNOSTI – POD UTICAJEM RATA U UKRAJINIMahnaz Goodarzi, Vahid Parastash i Reza Jahangiri
THE ANALYSIS OF ENERGETIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND EUROPE WITHIN THE WORLD OF MUTUAL DEPENDENCE – UNDER THE INFLUENCE OF THE WAR IN UKRAINE
• KNJIŽEVNOHISTORIJSKE TEME / LITERARY HISTORICAL TOPICS
UNIVERZALNA POETIKA PRIPOVJEDAČKE KNJIŽEVNOSTIElmir Mašić
THE UNIVERSAL POETICS OF NARRATIVE LITERATURE
• KULTURNOHISTORIJSKE TEME / CULTURAL HISTORICAL TOPICS
UKIDANJE HILAFETA U PERIODU MUSTAFE KEMALA ATATURKAAmra Halilović
ABOLITION OF THE CALIPHATE DURING THE PERIOD OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
• OCJENE I PRIKAZI / RATINGS AND VIEWS
40 BOSANSKOHERCEGOVAČKIH MUSHAFA Ćazim Hadžimejlić i Haris DerviševićMeliha Teparić
TESAVVUF I DRUŠTVENI KONTEKST, Sedad Dizdarević

STAGIRANIN, Željko Kaluđerović
Mubina Moker

Ibro Mulić
Tags: