Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Broj 87/88

Sarajevo • Proljeće-zima 2020 • God. XXIII • Dvobroj 87/88

Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2020.

UVODNIK Adnan Silajdžić   1456237045 pdfs 
• FILOZOFSKE TEME
TRANSCENDENTNA TEOZOFIJA SADRUDDINA ŠIRAZIJA Mohamed Jafer Zarean   1456237045 pdfs
• PRAVNE TEME
NAPOMENE O UPOREDNOM PRAVU Husein Kavazović  1456237045 pdfs
• KRITIČKA ČITANJA
KATOLIČKA CRKVA, NAUKA I NASILJE Alek Barović  1456237045 pdfs
• ESEJI
NEW-ATHEISM AND THE QUESTION OF MORALITY
IN CONTEMPORARY ENGLISH PROSE
Shahab Yar Khan   1456237045 pdfs
• GEOPOLITIKA I NOVI SVJETSKI POREDAK
GEOPOLITIČKA PARADIGMA U SAVREMENOM SVIJETU Mirela Imširović  1456237045 pdfs
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE I KINA U VREMENU
POZICIONIRANJA KA NOVOM SVJETSKOM PORETKU
Izet Ibreljić 1456237045 pdfs
• IZRAELSKO – PALESTINSKO PITANJE
MEĐUNARODNO PRAVO I SPOR IZRAELA I PALESTINE Seyyed Mohammad Bāqer Amīriyān  1456237045 pdfs
PERSPEKTIVA ZA BLISKOISTOČNI MIR U SJENI NORMALIZACIJE ODNOSA IZRAELA I ARAPSKOG SVIJETA Mohammadreza Malaki i Farzad Mohammadzadeh Ebrahimi 1456237045 pdfs
DEMOGRAFSKI GUBICI RATA 
RAZMJERE I POSLJEDICE DESTRUKCIJE DEMOGRAFSKE SLIKE
MOSTARA, TOKOM AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU 1992–1995.
Fikret Bečirović  1456237045 pdfs
• IZ PERZIJSKE GNOSTIČKE KNJIŽEVNOSTI
DOSEZANJE LACANIJEVOG REALNOG UČITAVANJEM
U RESĀLE-I TEIR I DOGAĐAJ AŠURE
Fāteme Berātlou i
Mahshīd Razavī Rezvānī
1456237045 pdfs
NAPOMENE REDAKCIJE/EDITOR'S NOTE 1456237045 pdfs
Tags: