Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

korica znakovi61 62

Broj 61/62

korica znakovi61 62

Sarajevo • Jesen -zima 2013 • God. XVI • Dvobroj 61/62

Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2013.

 

 

UVODNIK Adnan Silajdžić
Staza duhovnog viteštva Ahmed-ef. Mešića Mubina Moker
Iz neobjavljenog prijevoda i
komentara prvog sveska Mesnevije
Ahmed-ef. Mešić

Duh islama u čitanju Ahmeda Mešića: Jedna teološka
kritika modernoga koncepta razumijevanja sunneta

Samir Beglerović
Sveta mjesta – ogledalo jedinstva Ġolāmrezā Akramī
MEĐUSOBNA POVEZANOST I UPUĆENOST
KAO NAŠA ZAJEDNIČKA SUDBINA

Marko P. Đurić
PROBLEM SOKRATA U INTERPRETACIJI
G. VLASTOSA, C. KAHNA I  W. K. P. GUTHRIEA
ILI „U POTRAZI ZA SOKRATOM“

Rusmir Šadić
Položaj etike u Heideggerovoj filozofiji Anita Milićević
Promišljanje o ishodištu ljepote Mohammadali Barzanooni
Doprinos teoriji i praksi konceptualizacije
moći i vlasti u djelu Jürgena Habermasa

Mensur Kustura i
Adnana Šabani
Idejne refleksije iranske Islamske revolucije
na islamizam Srednjeg Istoka
Madžid
Abbasi Ašlaqi
UTJECAJ PSEUDOLITERATURE NA
PERCEPCIJU RATA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Fikret Bečirović
FIKHSKI TEMELJI PRISUSTVA ŽENA NA DRUŠTVENO-POLITIČKOJ SCENI
Seyyed Mahdī
Narīmānī Zamān Ābādī
DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENE U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU
REZOLUCIJE UJEDINJENIH NACIJA 1325
Almasa Zubović
NAKŠIBENDIJSKA TRADICIJA MOSTARA U
XIX I PRVOJ POLOVINI XX STOLJEĆA –
SLUČAJ KOSKI-PAŠINOG HANIKAHA –
Alija Dilberović
 
ISLAMSKI GRAĐANSKI AKTIVIZAM U MUSLIMANSKOJ PROŠLOSTI
I NJEGOVE FORME KOD BOŠNJAKA
KRAJEM XIX I TOKOM XX STOLJEĆA
Medina Mehmedović-Mulalić
BOŠNJAČKA VJERSKA INTELIGENCIJA U DRUŠTVENO-POLITIČKOM
ŽIVOTU POD AUSTROUGARSKOM UPRAVOM
Edin Veladžić  
KONCEPTUALIZACIJSKI POGLED NA METAFORIČKO
SEVDISANJE BOŠNJAKA
Indira Smajlović-Šabić
TERMINOLOGIJA ORUŽJA U
BOŠNJAČKOJ EPICII
Alen Kalajdžija
 
ŽIVOT DŽELALUDDINA RUMIJA:
NEPOSREDNO ISKUSTVO LJUDSKE
RAZNOLIKOSTI
Munir Drkić
 
POVODI STANDARDIZIRANJA
ARAPSKOG JEZIKA
Amrudin Hajrić
 
ZLOČINI U VIŠEGRADU ZA VRIJEME
AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU
Ermin Kuka
 
PRIKAZ DJELA IZ OBLASTI
ŠERIJATSKOG PRAVA
(Džasir Avde, INTENCIJE ŠERIJATA –
kao flozofja islamskog prava: sistemski pristup
El-Kalem i CNS, 2012, str. 444.)
Elmir Mašić
 
(Shihabuddin Suhrawardi:
Orijentalna mudrost – Teozofja svjetlosti
(Kitab Hikma Al-Ishraq)
prijevod: dr. Rešid Hafzović,
Naučnoistraživački institut Ibn Sina, Sarajevo, 2012. g.)
Saeid Abedpour
 
(Dževad Hodžić: Religije i znanost u bioetičkom ključu,
Vrijeme, Zenica, 2012.)
Fahira Fejzić-Čengić  
(Salih Smajlović: S Bošnjacima diljem svijeta El-Kalem, Sarajevo,
2012. god., 258. str.)
Alaga Dervišević
 
Tags: