Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

znakovi 59

Broj 59

znakovi 59

Sarajevo • Proljeće 2013.• God. XVI • Broj 59
Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2013.

 

UVODNIK
Adnan Silajdžić
Sažetak biografije allame Dža'ferija Allame Dža'fari
Status racionalnog mišljenja i adorativnog
dogmatizma u islamskom naučavanju
Mohammad
Taqi Ja’fari
ANGAŽIRANOST VJERSKIH ZAJEDNICA I CRKAVA
U RJEŠAVANJU SAVREMENIH PROBLEMA U DRUŠTVU
Samir Beglerović
DRUGI – NEOČEKIVANA OBJAVA BOŽANSKOGA
Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive
s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Alen Kristić
Stagiraninova aitiologija Željko Kaluđerović
Hermeneutička gesta – tumačenje kao haphelogija Anita Milićević
Jezik gnoze u savremenom viđenju

MohammadAli 
Barzanooni

KONCEPT „ISLAMIZACIJE ZNANJA“ I
NJEGOVE FILOZOFSKE PRETPOSTAVKE
Hasan Džilo

Svijet oslobođen nuklearnog oružja: nova promišljanja o
Srednjem Istoku kao zoni bez nuklearnog oružja

Amir Zamaniniy i
Fatemeh Hashemi
SAVJEST, ŠTA JE TO? Marko P. Đurić

OBZORJA POETSKOG STVARALAŠTVA MUHAMEDA IKBALA
(Izbor iz poezije)

Kemal Obad

JEZIČKA RAZRADA ISPRAVE SKENDER-BAŠE –
PRATILJE FOJNIČKE 
AHDNAME U PRODUKCIJI BEGOVICE

Indira Smajlović-Šabić

POETSKE I DRUŠTVENO-HISTORIJSKE OSOBENOSTI
PJESME POHVALNICE POSLANIKU MUHAMMEDU, A. S.,
U ARAPSKOJ KNJIŽEVNOSTI
(od Hassana ibn Sabita do Muhammeda al-Busirija)

Berin Bajrić
ISA I MERJEM U PERzIJSKOJ KNJIŽEVNOSTI Annemarie Schimmel

ISTINA O GENOCIDU
(Osvrt na knjigu Smaila Čekića: genocid i istina o genocidu u Bosni
i hercegovini
, Univerzitet u Sarajevu i Institut za istraživanju zločina
protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2012.)

Safet Halilović

GRAMATIKA KOJA TO NIJE
(Nijaz Čardaklija, gramatika savremenog perzijskog jezika,
Dobra knjiga, Sarajevo, 2012, I tom 560 str, II tom 420 str.)

Namir Karahalilović,
Đenita Haverić i Munir Drkić

(Abdullah Ensari iz Herata: postaje putnika i intimni
razgovori; prijevod: hafz Sabahudin Skejić i dr. Elvir Musić;
za izdavača: šejh Halil Hulusi Brzina; urednik:
šejh Edin Urjan Kukavica; izdavač:
Nakšibendijska tekija ”Mejtaš”, Sarajevo, 2013.)

Saeid Abedpour
Tags: