Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

41 42

Broj 41/42

41 42

Sarajevo, jesen-zima 2008. vol. 11 • dvobroj 41/42
Naučnoistraživački institut “IBN SINA” 

 

 

 

 

 UVODNIK

Adnan Silajdžić  

ISLAMSKE FILOZOFSKE STUDIJE
SEJJIDA DŽELALUDDINA AŠTIJANIJA

 
BIBLIOGRAFIJA SEJJIDA DŽELALUDDINA AŠTIJANIJA
(SAYYED JALLALUDDIN ASHTIYANI)
Ali Asghar Haqqdar
TESAVVUF U ISLAMU Sayyed Jallaluddin Ashtiyani

TESAVVUFSKE TEME

 

HAFI I DŽEHRI ZIKIR U NAKŠIBENDIJSKOM TARIKATU

Hamid Algar

MEĐURELIGIJSKI DIJALOG

 

KREPOSTI MEĐURELIGIJSKE DUHOVNOSTI

Alen Kristić

ISLAMSKI MISTICIZAM I FILOZOFIJA DIJALOGA

Mohammadjavad Pirmoradi
 
REFLEKSIJE  
UVOD U RAZUMIJEVANJE POJMA ZAŠTIĆENE GRUPE
PREMA DEFINICIJI ZLOČINA GENOCIDA
Enis Omerović
O RAZLOZIMA IZRAELSKOG NAPADA NA GAZU Saeid Abedpour
 
KOMPARATIVNA FILOZOFIJA  
UTJECAJI IBN SINAOVIH METAFIZIČKIH UČENJA
NA SREDNJOVJEKOVNU (SKOLASTIČKU) FILOZOFIJU
Hasan Džilo
 
FILOZOFSKO TUMAČENJE METAFIZIČKOGA
I ETIČKOGA ZLA KOD MU’TEZILIJA
Ahmed Mahmud Subhi
OGLEDI

 
FILOZOFSKO TUMAČENJE IDENTITETA I JEZIKA Elmaz Osmanović
IDEOLOŠKE PREPREKE DUHOVNOME ŽIVOTU William Stoddart
 

KULTURNOHISTORIJSKE TEME

 
PROCES ISLAMIZACIJE IRANA – PRVA DVA STOLJEĆA
MUSLIMANSKE VLASTI
Muamer Kodrić


ARAPSKO PRIJEVODNO POSREDOVANJE MEĐU KULTURAMA

Mehmed Kico
 

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SLIKANIH DEKORACIJA
I DESAKRALIZACIJA MOLITVENOG PROSTORA DŽAMIJE

Amra Hadžihasanović  

STARI MOST U MOSTARU

Hatidža Čar-Drnda
 

 IZ BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI

 
ABDULVEHHAB ŽEPČEVI ILHAMIJA Sedad Dizdarević
 

PRIKAZI

 

KAREN ARMSTRONG, ISLAM: KRATKA POVIJEST

(Velida Mataradžija)  

JOŠ TRI ROMANA NEDŽIBA MAHFUZA NA BOSANSKOM JEZIKU

(Almir Fatić)  

FRIHJOF SCHUON: RAZUMIJEVANJE ISLAMA

(Martin Lings)  

 

 
Tags: