Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

39

Broj 39/40

39

Sarajevo, proljeće-ljeto 2008. Vol. 11 • dvobroj 39/40
Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2008.

 

 

 

 

UVODNIK

Adnan Silajdžić  

IRANOLOŠKE STUDIJE BEĆIRA DŽAKE

ZNANSTVENI I STRUČNI RAD PROF. DR. BEĆIRA DŽAKE Đenita Haverić
ŠTA JE POMOGLO PRIHVATANJU PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
U BOSNI I HERCEGOVINI
Bećir Džaka

RELIGIJA I ETIKA

RELIGIJSKI MORAL ILI “MORALNA RELIGIJA”

Mohammadjavad Pirmoradi
OPĆA STRUKTURA ISLAMSKE ETIKE  Ali Širvani

UPOREDNA ANALIZA FIKHSKIH I ETIČKIH ISKAZA/SUDOVA

Enajatullah Šerif

 IZ HISTORIJE TESAVVUFA

RANI INSTITUCIONALNI RAZVOJ TESAVVUFSKOGA NAUKA

 Samir Beglerović  
MEVLANA I MEVLEVIJE U BOSNI Sedad Dizdarević
ISA-BEGOVA TEKIJA/MEVLEVIHANA U SARAJEVU  Yılmaz Kurt i Hatice Oruç  
REFLEKSIJE

PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE:
MOGUĆNOST OBNOVE POSTUPKA I RASPRAVA PRED
VIjEĆEM SIGURNOSTI UN-A
Enis Omerović

URBICID U SARAJEVU U VRIJEME OPSADE 1992.-1996. Zilha Mastalić

EKONOMIJA I DRUŠTVO

ISLAMSKI PRISTUP TRŽIŠTU KAPITALA  Fikret Hadžić  
 INVESTICIONA ULAGANJA U FEDERACIJI BiH
U PORATNOM PERIODU
 Muharem Klapić i Amra Kožarić  

 KULTURNOHISTORIJSKE TEME

 PRILOG HISTORIJI GAZI HUSREV-BEGOVOG VAKUFA
NAHIJA KOŽULOVA U LIVI KRKA
 Fazileta Hafzović  
 MIGRACIJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE U SLOVENIJU
OD 1945. DO 2002. GODINE
 Dženita Sarač  

OGLEDI

NA BALKANU NASTAJE NOVA ZAJEDNICA DRŽAVA   Mustafa Canka  

SA PUTA U IRAN

PUTOVANJE U IRAN  Muhamed Filipović   
DESET DANA U TEHERANU
NA MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI O KUR’ANU 
Jusuf Ramić   

PRIKAZI

OSVRT NA ČASOPIS VRHBOSNENSIA POVODOM DESETE GODINE
NJEGOVA POSTOJANJA
  (Adnan Silajdžić)  

Tags: