Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

znakovi 38

Broj 38

znakovi 38

Sarajevo, proljeće-ljeto 2008. Vol. 11 • dvobroj 39/40
Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”

 

 

UVODNIK

Adnan Silajdžić  

-HADŽIJAHIĆEV DOPRINOS BOSANSKOJ HISTORIOGRAFIJI

DR. MUHAMED HADŽIJAHIĆ
– DOSTOJAN NASTAVLJAČ PORODIČNE TRADICIJE
Enes Pelidija
NEKA OBILJEŽJA BOSANSKE PROTODRŽAVE Muhamed Hadžijahić

-RELIGIJSKE TEME

Kur ’anski čovjek (al-insan al-Qur’ani)
i njegov svjetlosni let

Berin Bajrić
Kakav odgovor islam nudi zahtjevima vremena Abdoulreza Jamalzadeh

-MEĐURELIGIJSKI DIJALOG

Šta će naš dijalog prvo da pokaže ? Marko P. Đurić  

ABDUL GAFFAR KHAN – zaboravljeni velikan nenasilja

Alen Kristić  

-REFLEKSIJE

Pravda kao trgovina , trgovina kao pravda:
neproglašena sveobuhvatna doktrina
Zlatko Hadžidedić  
-INTERVIEW
Intervju sa dr. Hosseinom Gafarijem
NUŽNOST RACIONALIZMA U DRUŠTVU
(Razgovarao: Saeid Abedpour)  
-OGLEDI  
O MOGUĆEM NESTANKU ARAPSKOGA JEZIKA
 Zehra Alispahić  
-ZLOČINI GENOCIDA
GENOCIDNI AKTI NAD BOŠNJACIMA U LOGORIMA
I DRUGIM MJESTIMA ZATOČENJA
 Bećir Macić  
-HISTORIJSKE TEME
Prapovijesne i protohistorijske gradine Sarajeva Salmedin Mesihović  
-EKONOMIJA I DRUŠTVO
Franšiza – model poslovanja savremenih kompanija
 Mirnes Saldum  
-KNJIŽEVNO-HISTORIJSKE TEME

Usmenoknjiževna potka u romanu
Sreća mladog Ljubovića Husejna Đoge Dubravića

 Selma Fazlić  
-PRIKAZI 
Još tri romana Nedžiba Mahfuza na bosanskom jeziku.
NEDŽIB MAHFUZ: LJUBAV NA KIŠI, POŠTOVANI GOS PODIN ,
OGLEDALA
 (Amrudin Hajrić)  
PUTOKAZ ZA KLASIČNU TURSKU KNJIŽEVNOST – Fehim Nametak:
Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti
 (Kerima Filan)  
Markus Koller: Bosnien an der Schwelle zur Neuzeit,
Eine Kulturgeschichte der Gewalt (1747-1798)
 (Hatidža Čar-Drnda)  

Tags: