• Ibn Sina
  • Ibn Sina
  • Ibn Sina
  • Ibn Sina
مؤسسه علمی پژوهشی ابن سینا سازمانی غیر دولتی و مردم نهاد است که،  با پژوهش در حوزه علوم انسانی و اسلامی، به گسترش تعاملات علمی پژوهشی و فرهنگی میان اندیشمندان و مراکز علمی و تحقیقاتی ایران، غرب و منطقه بالکان می پردازد.

Pridružite se

نشست های ماهانه "ابن سینا"

Capture

عنوان:

عقلانیت و دینداری
سخنران:
خانم دکتر موبینا موکر
"از تقلید منفعلانه به سوی |آگاهی معنوی"
آقای محمدعلیا هاجیج
"قرآن را چگونه بخوانیم؟

زمان:

چهار شنبه 21 ژنویه 2015 ساعت 15

مکان:

سالن آمفی تئاتر مؤسسه ابن سینا

خیابان پوتوک پلاک 24 سارایوو