Pridružite se

Šarihul-Fusus - Abdullah Bosnevi (K.S.)

  • PDF

Abdullah b. Muhammed el-Bosnevi (k.s.) poznat pod pseudonimom "Šarihul-fusus" (Komentator Fususa). Abdi i Abdullah Bosnevi veliki je mutesavvif, alim, šair i komentator Ibn el-Arebijevih (k.s.) djela. Abdullah Efendi (k.s.) je osnovno i srednje obrazovanje stekao u Bosni a studij završio u Istanbulu. U Istanbulu je ušao u tarikatsko društvo (Erbab-i tarikat) kod poznatog Halveti šejha Abdul-Medžida Sivasija (k.s.). Poslije se u Bursi priključio Šejhu Hasanu Kabaduzu (k.s.) koji je izvršio snažan utjecaj na njegovo duhovno napredovanje. Do preseljenja šejha Hasana Kabaduza (k.s.) (umro 1010. h./1601-02. godine) život provodi u Bursi da bi poslije prešao u Konju u kojoj umire 1054. h. (1644. g.). Njegov naučni opus je tematski raznovrstan budući da je Abdullah Bosnevi (k.s.) raspravljao gotovo o svim tesavvufskim temama tog vremena. Život Abdullaha Bosnevi-efendije (k.s.) Poslije smrti osnivača bajramijskog reda hadži-Bajrama Velija (k.s.) (umro 1430. godine), dvojica njegovih istaknutih halifa Ak Šemseddin (k.s.) i Bursali Omer-dede (k.s.) nastavili su njegov rad, ali u različitim formama. Prvi je usvojio glasni zikr (zikri džehri), a drugi bezglasni zikr (zikri hafi). Na taj način se red bajramija podijelio na dva ogranka: prvi ogranak čine bajramije koji priznaju glasni zikr, kao pristalice hadži-Bajramovog halife Aka Šemseddina (k.s.) (umro 1458/59. godine), nazivaju se "bajramije-šemsije", a drugi ogranak čine pristalice drugog hadži-Bajramovog halife, Omer-dedea (k.s.) iz Burse (umro 1473. godine), oni napuštaju zikr i vird, posebnu odjeću i tekije i nazivaju se ''bajramije-melamije'' ili ''bajramije-šettarije''. Kasnije nastaju i drugi ogranci bajramija, što se može vidjeti iz prikaza silsile bajrami tarikata koja se nalazi na kraju ovog rada. Abdullah b. Muhammed el-Bosnevi (k.s.), poznat pod pseudonimima (mahlasima) Šarihul-fusus1[1] (komentator Fususa), Abdi[2] i Abdullah Bosnevi[3], veliki je mutesavvif, alim i šair iz 17. stoljeća. Bio je sljedbenik bajrami-melami tarikata, veliki poznavalac i komentator Ibn el-Arebijevih (k.s.) djela i zaneseni pristalica njegove sufi škole. Šejh Abdullah (k.s.) se rodio u Bosni, ali nemamo pouzdanih podataka gdje i kada. U gotovo svim do sada objavljenim člancima i studijama navođena je 992. H. (1586.) godina kao godina rođenja Abdullaha Bosnevija (k.s.). Međutim, mi ovaj navod smatramo pogrešnim i to stoga što sam Abdullah-efendi u predgovoru svoga komentara na "Fususul-hikem" navodi da je on 1003. H. (1594.) godine učestvovao kao mudžahid u osmanskoj vojsci protiv Rumuna u Ruščuku.[4] Ako bi 992. H. (1586.) godinu uzeli kao godinu njegovog rođenja, ispada da je Abdullah-efendi (k.s.) imao samo 11 godina kada je ratovao, što je nemoguće. Zbog toga mislimo da bi trebalo pomjeriti godinu Abdullah-efendijinog rođenja unazad najmanje 5-10 godina. Jer, da bi Abdullah-efendi (k.s.) završio opsežni komentar "Fususul-hikema" u dva toma, trebao je, zbog ozbiljnosti i kompleksnosti samog djela, imati između 30 i 35 godina kada je pisao taj komentar. Abdullah-efendi (k.s.) je osnovno i srednje obrazovanje stekao u Bosni, a studij je završio u Istanbulu.[5] Kada je došao u Istanbul i na kojoj je medresi studirao ne zna se pouzdano, ali se iz njegovih djela i naučnog promišljanja jasno vidi da je tu stekao temeljno vjersko obrazovanje iz svih islamskih disciplina. Sari Abdullah-efendi (k.s.) i Muhammed Nazmi-efendi prenose nam jedan sasvim novi podatak o duhovnom životu Abdullah-efendije (k.s.) i kažu da je Abdullah Bosnevi (k.s.) još u vrijeme svoga studiranja u Istanbulu ušao u tarikatsko društvo (Erbabi tarikat) kod poznatog halveti šejha Abdul-Medžida Sivasija (k.s.).[6] Od njega prima duhovnu podršku (talkin) i upućivanje u pojedinosti koje su neophodne za tarikatsko napredovanje. Muhammed Nazmi-efendi nam prenosi slijedeći događaj iz Abdullahovog života: ''Jednog dana Abdullah Bosnevi je došao na Ejjub da posjeti Abdul-Medžida Sivasija (k.s.) i zbog velikog stida se nije usudio ući kod njega već se sakrio iza džamijskog ćoška. Kada je to Abdul-Medžid vidio, naredio je Sertarik-dedeu da ga dovede kod njega.[7] Pošto su ga doveli pred Abdul-Medžida, Abdullah Bosnevi je izrazio želju da ga šejh primi u svoju halku, što je šejh srčano prihvatio.'' Poslije je Abdullah Bosnevi napisao šarh ''Cilau l-uyuni fi šerhi kasideti 'abdi l-Mecidi es-Sivasi'' (''Izoštravanje vida u komentiranju kaside Abdul-Medžida es-Sivasije''), što pokazuje duboke duhovne veze ove dvojice sufija.[8] Abdul-Medžid Sivasi (k.s.), kao jedan od velikog mutesavvifa Šemsuddini Sivasija (k.s.), dolazi na poziv sultana Mehmeda III u Istanbul i za kratko vrijeme postaje veoma poznati vaiz i muršidi kamil svoga vremena. Prilikom otvaranja novosagrađene sultan-Ahmedove džamije u Istanbulu sultan mu ukazuje počast i on klanja prvu džumu u toj džamiji te je do kraja svoga života (1639. godine) ostao na dužnosti hatiba i vaiza te džamije. U vrijeme sultana Murata IV započinje velika kampanja protiv tarikata, koju predvodi Kadi-zade Mehmed-efendi, glavni vaiz u Aja-Sofiji, džamiji čije su hutbe ostavljale veliki utisak na narod. Kadi-zade i njegovi istomišljenici naročito su bili protiv devran zikra, mevlevijskog semaa (plesa) i kategorički su tražili da se zatvore tekije. Narod su huškali protiv šejhova, čak su im i smrću prijetili ako budu nastavili svoje uobičajene aktivnosti.[9] Sve ovo će stvoriti nesnošljivu antidervišku klimu u Istanbulu, što je najvjerovatnije utjecalo na to da se Abdullah Bosnevi (k.s.) odlučio preseliti u Bursu i priključiti se šejhu Hasanu Kabaduzu (k.s.) koji je izvršio jak utjecaj na njegovo daljnje duhovno napredovanje.[10] U jednoj medžmui, koja je pohranjena u Sulejmaniji biblioteci u Istanbulu, nalaze se dva pisma koja je šejh Hasan Kabaduz (k.s.) uputio dvojici svojih halifa, Abdullahu Bosneviju (k.s.) i Husejnu Lamekaniju el-Bosneviju (k.s.).[11] U tim pismima skreće im pažnju na neka važna pitanja u njihovom duhovnom napredovanju. Šejh Abdullah Bosnevi (k.s.), sve do preseljenja melami šejha Hasana Kabaduza (k.s.) (umro 1010. h./1601-02. godine)[12] od koga je, po većini istraživača, primio idžazet na iršad, provodi u Bursi u hizmetu i duhovnom odgoju. Nemamo pouzdanih podataka gdje nakon smrti šejha Hasana (k.s.) 1636. godine boravi Abdullah Bosnevija (k.s.) i čime se bavi, ali na osnovu njegovih djela i dugačkih putovanja izgleda da je bio odlučio da se nigdje trajno ne uvatani, nego da stalno putuje. I Sureyya Mehmed-paša u svom djelu ''Sicilli Ismani'' navodi da je Abdullah bio putnik.[13] Međutim, izučavanjem klasičnih izvora iz tog vremena našli smo kod Ataija u njegovom opsežnom nastavku (zeylu) na enciklopedijsko djelo ''Eš-Šekaikun-numanijje'' sljedeći, veoma interesantan navod: ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ??????? ?? ????? ???? ''Hala hayatta olan Fusus šarihi Abdi Efendi, Huseyin Lamekani'nin halifesidir.''[14] To nas navodi na konstataciju da je Bosnevi Abdullah-efendi (k.s.) poslije smrti šejha Hasana Kabaduza (k.s.) sejri suluk završio uz Bosnevi Husejna Lamekaniju (k.s.) (umro 1626. godine), od kojeg je, pretpostavljamo, uzeo i idžazet na iršad. Na osnovu ovog navoda da se zaključiti da je Abdullah Bosnevi (k.s.) jedno vrijeme proveo u Husejn Lamekanijinom dergjahu u haremu Šah Sultan džamije u Istanbulu. Sari Abdullah-efendi (k.s.) nam prenosi da je Abdullah Bosnevi (k.s.), osim ovih sufijskih pregnuća, duhovno se terbijetio i iz gajba šejhul-ekbera Muhidina el-Arebija.[15] Po Mustekim-zadeu (k.s.), Mehmedu Tahir-efendiji i Husejnu Vasafu (k.s.), Abdullah Bosnevi-efendi (k.s.) je 1636. godine preko Kaira otišao na hadždž,[16] dok Šejhi (k.s.) kaže da je jedno vrijeme proveo u Kairu, da bi 1642. godine otišao da obavi hadždž.[17] Nakon obavljenog hadždža Abdullah Bosnevi (k.s.) je izvjesno vrijeme živio u Damasku (Šamu), u neposrednoj blizini šejhul-ekberovog turbeta, posvetivši se studiranju njegovih djela.[18] Poslije, po hazreti šejhul-ekberovom emru iz gajba, odlazi u Konju da posjeti hazreti Mevlanu Dželaluddina Rumija (k.s.) i Sadruddina Konjevija (k.s.), gdje po Husejnu Vassafu, ostaje osam godina u mevlevijskoj Asitani sve do svog preseljenja (umro 1054. H./1644. godine).[19] Po njegovom ličnom vassijetu pokopan je pored Sadruddina Konjevija (k.s.), također Ibn Arebijevog učenika i komentatora Fususul-hikema.[20] Na mezaru mu je isklesan sljedeći tarih: ??? ??? ???? ???? ?? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ?????????. "Ovo je mezar siromašnog Allahovog putnika na zemlji Abdullaha Bosnevije, rumije bajramije." Mada nemamo dovoljno podataka o životu Abdullaha Bosnevija znamo iz djela Sidžill-i Osmani da je imao sina Hasan-efendiju, koji je bio muderris, kadija i mula u Kuddusu. Umro je 1659. godine.[21] Od njegovih halifa nabrojat ćemo sljedeće: šejh Garsuddini Halili (k.s.), šejh Muhammed Mirza es-Surudži ed-Dimeški (k.s.), Es-Sufi šejh Muhammed el-Mekki el-Medeni (k.s.), šejh Sejjid Muhammed b. Ebu Bekir el-Ukud (k.s.).[22] Šejh Abdullah Bosnevi-efendi (k.s.) je uspio svojim ruhanijetom da proširi melamizam i u arapske zemlje.[23] Njegov naučni opus je tematski razvrstan, budući da je Abdullah Bosnevi (k.s.) kao teoretski predstavnik Ibn el-Arebije (k.s.) sufi škole raspravljao gotovo o svim tesavvufskim temama koje je istaklo njegovo vrijeme. Može se reći da veći dio njegovih djela ima polemički i još više apologetski karakter. U svakom slučaju, treba apostrofirati i to da sve ono što je zaokupljalo Abdullaha Bosnevija (k.s.) kao sufiju i šejha on je objasnio i prokomentarisao u svojim traktatima, tako da njegov životni opus predstavlja jednu cjelovitu sliku i pregled pitanja koja su bila interesantna za sufije njegovog vremena, kao i nagovještaje tendencija i teoretsko-tematskih razrješenja u današnjoj tesavvufskoj nauci. U svojim djelima Abdullah Bosnevi (k.s.) raspravlja o Allahu kao Apsolutnom biću, o Allahu kao Tvorcu svemira, o fenomenu stvaranja, o čovjeku i njegovoj duhovnoj prirodi, i o čovjekovom mjestu u svijetu, o relacijama i odnosima ljudske duše i Allaha, praiskonsko stanište duše kao "ideje" u Božijem znanju i njenom usponu i povratku na to stanje prije fenomenalne egzistencije, o tarikatu i životu sufija.[24] Kada se vodila rasprava u vezi sa pravovjerjem Ibn Arebija (k.s.) u 17. stoljeću, šejh Abdullah Bosnevi (k.s.) je ustao u njegovu odbranu, naročito svojim komentarom na Fususul-hikem "Tecelliyat 'arais-i n-nusus fi menassati hikemi l-fususi" ("Ispoljeni obziri čednih djeva svetih tekstova u jasnim iskazima mudrosti Fususa"). Uz tekst komentara Abdullah Bosnevi (k.s.) je napisao opširan uvod od dvanaest tematskih naslova u kojima je izložio sva osnovna pitanja sufijske teorije i prakse.Tu se pokazao originalnim, sintetizirajući čitavu sufijsku teoriju i dajući joj svoje viđenje i pečat. Abdullahov komentar je štampan u Istanbulu 1290. H./1873. godine u dva toma na 1150 stranica, a rukopisni autograf je pohranjen u Sulejmaniji biblioteci, odjel Šehid Ali-paša, br. 1244. Imam Ali, sin Ebu Talibov, Allah njime bio zadovoljan, je rekao: "Zar sebe smatraš malim nebeskim tjelom, a u tebi su prisutna znamenja Makrokosmosa. Budi uman, a ne lutalica, budi sam svoj, a ne eho drugih. U tvojoj ruci je tvoja sudbina, pa, ili ćeš biti ili nećeš biti! Zato, promatraj, meditiraj i djeluj!" Djela Abdullaha Bosnevija (k.s.) Abdullah Bosnevi (k.s.) je, po obimu i bogatstvu svojih djela, koja je pisao na sva tri orijentalna jezika (turski, arapski i perzijski), pokazao veliku intelektualnu sposobnost i širinu. Gotovo cjelokupni naučni opus Abdullah-efendije (k.s.) je tesavvufskog karaktera. Zbog boljeg pregleda njegovih djela, podijelili smo ih u četiri grupe.[25] I - DJELA IZ TESAVVUFA 1/ ?????? ????? ?????? ?? ????? ?????? 1) Tecelliyatu 'ara'is-i n-nusus fi menassati hikemi l-fususi (Ispoljeni obziri čednih djeva svetih tekstova u jasnim iskazima mudrosti Fususa) Šarh na Fususul-hikem Abdullaha Bosnevija (k.s.) je dva puta napisao. Prvi rukopis Šarha je završio 1610./1019. H. godine, a drugi, sa manjim izmjenama i korekcijama 1612./1021. H. godine. Prvi rukopis Šarha na Fususul-hikem je ujedno i najstarije djelo iz naučnog opusa Abdullaha efendije (k.s.). (Sulejmanije-§ehit Ali Pa§a, No. 1244 i 1246.) 2/ ??? ???? ????? ?????? ??????????????????? ????? ?????? ?? ????? ??? ??????? 2) §erhu Fususi l-hikemi el-musemma bi-Tecelliyati 'ara'isi n-nususi fT menassati hikemi l-fususi (Komentar Fususul-hikema nazvan "Ispoljeni obziri čednih djeva Svetih tekstova u jasnim iskazima mudrosti Fususa") Šarh na Fususul-hikem koji je Abdullah Bosnevi (k.s.) napisao na molbu arapskih alima 1615./1024. H. godine na arapskom jeziku. (Sulejmanije-§ehit Ali Pa§a, No. 1247.) 3/ ??? ??? ?????? ? ???? ????? ????? ????? ???????3) Kurretu 'ayni-s-suhudi ve mir'atu 'araisi me'ani l-gaybi ve l-vucudi(Očna radost posvjedočenja i ogledalo čednih djeva u značenjima "skrivenog i egzistentnog") Šarh na kasidu "Taiyye" Ibn el-Fariza. (§ehit Ali Pa§a, No. 1226; A§ir Efendi, No. 161.) 4/ ???? ????? ?????? ??????? ??????? ???????? ?? ????? ??????? 4) Kitab El-Kira er-ruhiyyu-l-memdudu li-l-ezyafi-l-varidTne min meratibi-l-vucudi (Duhovna gozba prigotovljena gostima pridošlim s gradacije egzistencije) Šarh na djelo Abdulkerima Džillija o "meratibi vudžudu". (Carullah Efendi, No. 2129/1.) 5/ ????? ????? ????? ?? ????? ??? ????? ?????? (????)? 5) Metaliun-nuri-s-seniyyi 'an tahareti nesebi-n-nebiyyi l-'arabiyyi) s.a.v.s. (Ishodišta vjerovjesničkog primordijalnog svjetla kroz prizmu čistote porijekla arapskog Vjerovjesnika) Rukopis o dokazivanju tvrdnje da su Pejgamberovi, a.s., roditelji bili muslimani. (Ayasofya, No. 2077/1; Es'ad Efendi, No. 326.) 6/ ???? ???????? ?????? ??? ???? ????? ?????? ??????? 6) Kitab El-mufadaletu l-esma beyne efdali l-be§eri ve l-mele'i l-a'la (Knjiga "Najviša komparativna vrijednost između najboljeg čovjeka i najvišeg skupa") Risala o tumačenju Muhammedovog, a.s., većeg stupnja u odnosu na najveću meleksku sferu. (Carullah Ef., No. 2129/3; Haci Mahmut Efv N0. 2396/5.) 7/ ???? ????? ????? ??????? ? ????? ???? ???????? ?? ???? ???? ??????? 7) Kitab Munteha mekasidi l-kelimati ve mubtega teveccuhi et-te'ayyunati fT beyani ekmeli-n-ne§'ati (Knjiga "Konačni naumi RiječT i ciljevi usmjeravanja oličenja kroz prizmu objašnjenja najsavršenijeg bića) Risala o čovjeku kao najsavršenijem biću. (Carullah Ef., No. 2129/4; Ha§im Pa§a, No. 21/12; Haci Mahmut Ef., No. 2396/6.) 8/ ???? ??? ???????? ?? ???? ???? ???????? 8) Kitab Ruhu l-mutabe'ati fT beyani §uruti l-mubaye'ati (Knjiga "O duhovnoj biti sljedbeništva pri tumačenju uvjeta o davanju prisege") Risala o ubudijjetu (stupnju većem od ibadeta) kojim se postiže zadovoljstvo Allaha dž.š. (Haci Mahmut Ef., No. 2396.) 9/ ???? ???? ??????? ?? ???? ???? ???????? 9) Kitab Ed-durru l-manzumu fT beyani-s-sirri l-ma'lumi Knjiga ''Stihovani biser tumačenja spoznate tajne'' Risala o značaju nauke. (Carullah Ef., No. 2129/18.) 10/ ??? ??? ??????? ?? ?????? ??? ???? ??????? 10) §erhu Hal'i-n-na'leyni fi'l-vusuli ila hazret'l-cem'eyn (Komentiranje "Skidanje obuće pri dosezanju sveprisustva dviju cjelina") Tumačenje kur'anskog ajeta u duhu "vahdeti vudžuda". (Carullah Ef., No. 2129/20; Nafiz Pa§a, No. 503.) 11/ ???? ????? ?????? ??? ???? ???? ?????? 11) Kitab El-gafru l-mutlak 'inde zehebi 'alemi l-ferki (Knjiga: Opći oprost kod nestanka svijeta razjedinjenosti) Risala o "meratibi vudžudu". (Carullah Ef., No. 2129/22.) 12/ ??? ??????? ?? ?????? ????? ???? ?? ??????? ???????? 12) TezyTli fT munaze'ati IblTse - li-Sehl ibn 'Abdillah et-Tusteri (Domišljatost Sehla bin Abdullaha et-Tustarija u borbi protiv Iblisa) Risala o prepirci između Sehla b. Abdullaha Tusterija i Iblisa, prenesena u djelu Futuhat Šejhul-ekbera (k.s.). (Carullah Ef., No. 2129/23.) 13/ ????? ?? ??? ??????? 13) Risale FT kavli el-Cuneyd (Traktat O riječima Džunejda) Risala sa tumačenjem nekih navoda Džunejda Bagdadija (k.s.). (Carullah Ef., No. 2129/24.) 14/ ???? ????? ????? ????? ???? ? ???? ????? ??? ???? ?????? 14) Kitab TahkTku l-cuz'i bi-sureti l-kulli ve zuhuru l-fer'i 'ala sureti l-asli (Knjiga: Realizacija partikularnog u obziru univerzalnog te manifestacija sekundarnog u obziru Prvobitnog) Risala o značenju nekih stihova iz djela Futuhat Šejhul-ekbera (k.s.). (Carullah Ef., No. 2129/25, Haci Mahmut Ef., No. 2396/19.) 15/ ???? ???? (??????) ???????? ?? ??? ??? ????????? 15) Kitab Enfesu l-varidati fT §erhi evveli l-Futuhati (Knjiga "Najvrjednija nadahnuća u tumačenju početnog dijela El-Futuhata") Risala sa tumačenjem vudžuda, čovjeka i imkana u duhu "vahdeti vudžuda". (Carullah Ef., No. 2129/26, §ehit Ali Pa§a, No. 1226/1, Haci Mahmut Ef., No. 2396.) 16/ ???? ?? ???? ????? ???????? ? ????? ????? ?? ????? ??????? ????? 16) Kitab Sirru te'ayyuni ervahi l-enbiya'i ve ashabil-cemi fi meratibis-semavatis-seb'i (Knjiga "Tajna oličenja vjerovjesničkih duša i sljedbe duhovnog sjedinjenja na stupnjevima Sedam nebesa") Risala o vezama između sedam nebeskih sfera i sedam pejgambera. (Carullah Ef., No. 2129/28.) 17/ ???? ????? ?? ????? ?? ???????? ???? ?????? 17) Kitab El-kešfu 'ani l-emri fi tefsTri ahiri sureti l-Ha§ri (Knjiga "Raskrivanje činjenica u komentaru zadnjeg dijela sure El-Hašr") Risala sa tumačenjem nekih ajeta iz sure Hašr. (Carullah Ef., No. 2129/29.) 18/ ??? ???? ????? ??????????? ?? ??? ???? ?????? 18) §erh li-ba'di l-kavli li-Mueyyed el-Cundi fT §erhi Fususi l-hikemi (Komentar nekih riječi Muejjeda el-Džundija na komentar djela "Dragulji mudrosti") Risala o tesavvufskoj strani harfova. (Carullah Ef., No. 2129/30, Ayasofya, No. 2077/3, Ha§im Pa§a, No. 21/8.) 19/ ????? ??????????? ??????? ?? ???? ??????? ???????? 19) Kitab Sirru l-hakaiki l-'ilmiyyeti fT beyani l-a'yani-s-sabiteti (Rasprava "Tajna naučnih zbilja u objašnjenju postojanih identiteta") Risala o "Ayan-i sabite" (supstrati, bici mogućih stvari u Allahovom dž.š. znanju). (Carullah Ef., No. 2129/31, Ayasofya, No. 2077/4, Haci Mahmut Ef., No. 2396/6.) 20/ ???? ??????? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? 20) Kitab El-enfasu l-miskiyyetu-r-rumiyyetu fT tenfisi l-fevaihi l-baniyyeti (Knjiga "O čežnjivim mošusnim dahovima u času udahnjivanja uspostavljenih mirisa") Risala o melekima u "Sejri Suluku". (Carullah Ef., N0 2129/32^ 21/ ???? ????? ??????? ?? ????? ????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? 21) Kitab El-kenzu l-mahtumu fT tebe'iyyeti'l-'ilmi li-l-ma'lumi fi-r-reddi 'ala 'Abdi l-KerTm el-CillT (Knjiga "Zapečaćena riznica u slijeđenju znanja o saznatom kao odgovor Abdul-Kerimu el-Džilliju") Risala u kojoj se iznose polemike o učenju "vahdeti vudžuda" Šejhul-ekbera (k.s.). U ovoj risali Abdullah Bosnevi (k.s.) u potpunosti staje na stranu Muhjiddina Arebija (k.s.). (Carullah Ef., No. 2129/33.) 22/ ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? ?????????? 22) Kitab Sirru l-kelimeteyni fT mutabekati hurufi-§-§ehadeteyni (Rasprava "Tajna dviju riječi u pogledu suglasja slova dvaju posvjedočenja") Risala o značenju harfova. (Carullah Ef., No. 2129/35.) 23/ ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?????? ????? 23) Risale Fi beyani temessuli Cibrile fT sureti l-be§eris-seviyy (Traktat "O pojavi Džibrila u savršenom ljudskom liku") Risala o Džibrilu, a.s. (Carullah Ef., No. 2129/36, Nafiz Pa§a, No. 509.) 24/ ????? ???? ?? ???? ?????? 24) Risale uhra FT beyani temessuli Cibrile fT sureti l-be§eri (Drugi traktat "O pojavi Džibrila u savršenom ljudskom liku") Druga risala na osmanskom jeziku o Džibrilu, a.s. (Carullah Ef., No. 2129/37.) 25/ ?? ????? ?????? ? ??? ????? ??????? 25) Hallu l-mehalli l-mukfeli ve fethu l-kufli l-mucmeli (Razrješenje zaključanog boravišta i otvaranje sumarne zatvorenosti) (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 26/ ????? ?? ????? ???????? 26) §erhu FT mevakifi l-fukara (Rasprava "O stajalištima siromaha") (§ehit Ali Pa§a, No. 2788/3, Haci Mahmut Ef., No. 2396.) 27/ ??????? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ????? 27) El-burhanu l-celT fT §arfi s-su'i 'an vechi l-ayeti fi hali Yusufe Jasan dokaz o otklanjanu zlonamisli iz konteksta kur'anskog ajeta o stanju Jusufa, a.s. (Es'ad Ef., No. 3611/3.) II - DJELA IZ TEFSIRA 1/ ????? ?? ?? ?????? ?? ????? ??? "????? ??? ???????? ??????"? 1) Risale Sirru l-yekTni fT tefsTri kavlihi te'ala: "Va'bud Rabbeke hatta ye'tTke l-yekTnu" (Rasprava "Tajna čvrstog uvjerenja (jekina) u tumačenju ajeta "Gospodara svog obožavaj sve dok ti jekin ne dođe"") Risala na perzijskom jeziku o "jekinu". (Carullah Ef., No. 2129/2.) 2/ ???? ???? ????? ?????? ?? ???? "???? ???? ? ???? ??????"? 2) Kitabu TecellT n-Nuri l-MubTni fT mir'ati "Iyyake na'budu ve iyyake nest'Tnu" (Refleksija jasnog svjetla u ogledalu "Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražino") Risala o ma'rifetu u sklopu ubudijjeta i tehakkuka. (Carullah Ef., No. 2129/6, §ehit Ali Pa§a, No. 2288, Haci Mahmut Ef., No. 2396/17.) 3/ ???? ??????? ?????? ?? ????? ??????? 3) Kitab El-musteva el-a'la fi-§-§urbi l-ahla fi tefsir-i kavlihi te'ala: "Ve kane ar§uhu ale'l-ma" (Knjiga "Najviši stupanj najslađeg napitka u tumačenju Allahovih riječi: "A Njegov prijesto je iznad vode bio"") Tumačenje sedmog ajeta sure Hud. (Carullah Ef., No. 2129/7, §ehit Ali Pa§a, No. 2788/4.) 4/ ????? ?? ????? ???? ????? "??? ??? ?????? ?????"? 4) Risale FT tefsTri kavlihi Te'ala: "Hatta iza-stey'ese-r-Rusulu" (Rasprava "O tumačenju riječi Uzvišenog Allaha: "I kada bi poslanici gotovo nadu izgubili"") Tumačenje sto desetog ajeta sure Jusuf. (Carullah Ef., No. 2129/9, Haci Mahmut Ef., No. 2396.) 5/ ????? ?? ????? ???? ????? "? ?? ?? ?? ???? ????? ??? ?????"? 5) Risale FT tefsTri kavlihi te'ala: "Ve lev la en yekune-n-nasu ummeten vahideten" (Rasprava "O komentaru riječi Uzvišenog: "I da ljudi ne bi postali jedan narod..."") Tumačenje trideset i trećeg ajeta sure Zuhruf. (Carullah Ef., No. 2129/10, Haci Mahmut Ef., No. 2396/1.) 6/ ????? ?? ???? ????? "? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ????" 6) Risale FT kavlihi Te'ala: "Ve Huve-llezT haleka-s-Semavati ve l-erda fT sitteti eyyamin" (Rasprava "O tumačenju riječi Uzvišenog Allaha: "I On je Taj Koji je Nebesa i Zemlju stvorio u šest dugih razdoblja"") Tumačenje sedmog ajeta sure Hud. (Carullah Ef., No. 2129/11.) 7/ ????? ?? ???? ????? "? ??? ?????? ???? ???????"? 7) Risale FT kavlihi Te'ala: "Ve lekad erselna Musa bi-ayatina" (Rasprava o riječima Uzvišenog Allaha: "I, doista, Musaa smo s Našim dokazima poslali") Tumačenje petog ajeta sure Ibrahim. (Carullah Ef., No. 2129/12.) 8/ ????? ?? ???? ????? "? ??? ????? ??????? ??? ????"? 8) Risale FT kavlihi Te'ala: "Ve le'in ezakne l-insane minna rahmeten" (Rasprava o riječima Uzvišenog Allaha: "I, ako čovjeku milost Našu damo da kuša") Tumačenje devetog ajeta sure Hud. (Carullah Ef., No. 2129/13.) 9/ ???? ?? ???? ?? ???? ????? ??????? 9) Kitab Lubbu l-lubbi fT beyani l-ekli ve-§-§urbi (Knjiga "Suština suštine u objašnjenju jela i pića") Risala o jelu i piću u skladu sa kur'anskim propisima. (Carullah Ef., No. 2129/14.) 10/ ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ????? 10) Kitab Ke§fu l-mubhemi fT evveli sureti Meryem (Knjiga "Otkrivanje nejasnog u početnom dijelu sure Merjem") Tumačenje početnih ajeta sure Merjem. (Carullah Ef., No. 2129/16.) 11/ ????? ?? ??????? ?????? ?? ????? ???? ?????? 11) Kitab Sirru l-feyzi ve-n-nasri fT tefsTri sureti-l'asri (Rasprava "Tajna darežljivosti i pomoći u komentaru sure Ve l-'Asri") Tumačenje sure Asr. (Carullah Ef., No. 2129/17.) 12/ ????? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ??? ??????? 12) Risale Lubbu-n-nevati fT hakTkati l-kiyami ila-s-salati (Rasprava "Suština zbilje o stupanju na namaz") (Carullah Ef., No. 2129/18.) 13/ ???? ??? ????? ?????? ?? ????? ??? "??? ??????? ?? ?????"? 13) Kitab Ke§fu esrari l-berereti fT tefsTri ajetin: "kutile l-insanu ma ekferehu" (Knjiga "Otkrivanje tajni nevinih u tumačenju ajeta: "Proklet bio čovjek zbog onog što ga je u nevjerstvu zadržalo"") (Carullah Ef., No. 2129/21.) 14/ ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ??????? 14) Kitab Ziyau l-lem'i ve l-berki fi hazreti l-cem'i ve l-ferki (Knjiga "Svjetlost blijeska i munje kod događanja sjedinjenja i razjedinjenja") (Carullah Ef., No. 2129/27.) 15/ ????? ?? ????? ???? "?????????"? 15) Risale FT tefsiri suretin "Ve l-'adiyati" (Rasprava "O tumačenju sure "Ve l-'Adijati"") Tesavvufsko tumačenje sure Adijat. (Carullah Ef., No. 2129/2.) 16/ ????? ?? ????? ??? "???? ??????? ? ?? ??????"? 16) Risale FT tefsTri ayetin "Kulu ve-§rebu ve la tusrifu" (Raprava o tumačenju ajeta: "Jedite i pijte, ali mjeru ne prelazite") (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 17/ ????? ?? ????? ??? "?? ???? ????? ?????? ????"? 17) Risale FT tefsTri ayetin "Ya eyyuhe-n-nasu-'budu Rabbekum" (Rasprava o ajetu "O ljudi, Gospodara vašeg obožavajte") (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 18/ ????? ??? ????? ??? ???? ???? ??????? ?? ??? ? ????? 18) Risale FT §erhi "Elhamdu li-llahi-l-lezT evcede l-ešya'e 'an 'ademin ve 'ademihi" (Raprava o komentaru "Zahvala pripada Allahu koji je proizveo nešta iz ništavila, a njegova ništost...") (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 19/ ???? ???? ????????? ? ???? ?????????? 19) Kitab Ma§riku-r-ruhaniyyeti ve magribu l-cismaniyyeti fi tefsTri "Hatta iza belega magribe-§-§emsi" (Knjiga "Istok duhovnosti i zapad fizičkog/materijalnosti u tumačenju "Kada stiže do mjesta zalazišta Sunca"") (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) III - DJELA IZ KNJIŽEVNOSTI 1/ ??? ????? ?????? 1) Šerh-i cezire-i Mesnevi Tumačenje odabranih 360 stihova iz Mesnevije. (Haci Mahmut Ef., No. 3417.) 2/ ???? ??? ?????? ?? ???? ???? ??? ????? 2) Gul§en-i Raz-i Arifan fi Usul-i Rah-i Irfan (Rasprava "O tajni ružičnjaka Arifa u osnovama duhovne spoznaje") Spjev o vahdeti vudžudu sa ajetima i hadisima na osmanskom jeziku. (Daru 'l-mesnevi, No. 232, Haci Mahmut Ef., No. 3385, Halef Ef., No. 70/1.) 3/ ???? ?????? ?? ??? ????? ????????????????? 3) Cilau l-'uyuni fT §erhi kasTdeti 'Abdi l-MecTdi es-STvasT (Izoštravanje vida u komentiranju kaside Abdul-Medžida es-Sivasije (k.s.)) Tumačenje kaside Abdulmedžida es-Sivasija (k.s.). (Ayasofya, No. 2077/5.) 4/ ??? ????? ????????? 4) §erhu kasTdeti l-munferice (Komentar kaside "El-Munferidže") Tumačenje jedne kaside. (Ayasofya, No. 2077/6.) 5/ ????? "????????"? 5) KasTde "El-munacatu" (Kasida Munadžat) (Ayasofya, No. 2077/2.) 6/ ???? ?? ??? ??? ??? ????? ?????? ????? ??? ????? 6) Kitab FT §erhi 'ala nazmi meratibi l-vucudi li-§-§eyh Garsiddin (Knjiga: Komentar Poeme o gradaciji egzistencije Šejha Garsuddina) (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 7/ ????? ?? ????? ???? "? ??????" ??? ???? ??? ??????? ??????? 7) Risale FT tefsTri suretin "Nun Ve l-Kalemi" 'ala me§rebi-t-tevhTdi ve l-hikemi (Rasprava o tumačenju sure "Nun. Ve l-Kalemi" u duhu sljedbe Tevhida i mudrosti) (Hasim Pa§a, No. 21/11.) 8/ ????? "????? ????????"? 8) KasTde Menakibu l-enbiya' (Kasida Vrline vjerovjesnika) (Kili? Ali Pa§a, No. 1037/13.) 9/ ??? "??? ?????? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???????? -???? ? ???? ?????? ? 9) §erhu beyt-i Mesnevi ''Guft el-ma'na huva-l-Lahu §eyhu dTn Bahr-i manihay-i Rabbu l-alemin'' (Tumačenje jednog stiha iz Mesnevije.) (Haci Mahmut Ef., No. 2396/2.) IV- OSTALA DJELA 1/ ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ??????? 1) Risale Ref'i l-hicabi fT ittisali l-besmeleti bi-Fatihati l-Kitabi (Rasprava "Skidanje zastora (otklanjanje sumnje) u vezi spojenosti Bismille s Fatihom") Risala o značenju Bismille i sure El-Fatiha. (Carullah Ef., No. 2129/5.) 2/ ????? ?????? ?? ???? ??????? ???????? 2) Risale El-evbetu fT beyani l-inabeti ve-t-tevbeti (Rasprava "Povratak /Allahu dž.š./ u tumačenju povratka i kajanja /Allahu dž.š./") Risala o značenjima inabe i tevbe i razlikama među njima. (Carullah Ef., No. 2129/8.) 3/ ????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ????? ??????? 3) Kitab El-yedu l-ecvedu fT istilami l-haceri l-esvedi (Knjiga "Najdarežljivija ruka pri ljubljenju crnog kamena") (Carullah Ef., No. 2129/34, Hasim Pa§a, No. 21/7.) 4/ ????? ?? ???? "?? ????? ?? ????"? 4) Risale FT ma'na "Men zekerenT fT nefsihi" (Rasprava o značenju riječi: "Ko Me spomene u sebi") Risala sa tumačenjem jednog hadisi-kudsija. (Ha§im Pa§a, No. 21/13.) 5/ ????? ?? ??? "?? ??? ? ?? ???? ?? ??? ??????"? 5) Risale FT §erhi: "Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi l-hayri" (Rasprava o tumačenju "Rabbi jessir...") (Pertev Pa§a, No. 6152, Es'ad Ef., No. 3785/4, Husrev Pa§a, No. 4/3.) 6/ ?????? 6) Mektub (Pismo) Pismo upućeno Abduldželil-efendiji. (Pertev Pa§a, No. 619/32.) 7/ ???? ?? '' ????? ????????? ''? 7) Terceme-i Et-ter§That (Prijevod djela Et-Teršihat) (Atif Ef., No. 196.) 8/ ????? ?? "??????? ???????"? 8) Risale FT el-a'yani-s-sabiteti (Rasprava o postojanim realitetima) (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 9/ ????? ????? ????? 9) Risale-i Hadarati l-gaybi (Rasprava o dimenzijama Skrivenog) (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 10/ ???? ????? ????? ????? ? ????? ????? ?????? ???????? 10) Kitab Mekasidu envarin ayniyyetin ve mesaidu ervahi-t-tayyibeti l-gaybiyyeti (Knjiga "Značenja primordijalnih svjetala i uzdignuća skrivenih ugodnih duša") (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 476) 11/ ???? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ??? ????? ????????? 11) Kitab El-vusulu ile l-hadreti l-ilahiyyeti la yumkinu illa bi-kemali l-'ubudiyyeti (Knjiga "Prispjeće u Božiju blizinu nije moguće bez savršenog robovanja") (Bagdatli Ismail Pa§a, Esmau'l-Mu'ellifin; 475) 12/ ????? ?? ?????? ????????? (??? ??? ???? ?? ???????? ??????)? 12) Risaletu n-ne§'eti l-insaniyyeti (§erhu babin sadisin min El-futuhati l-Mekkiyyeti) (Traktat "O formiranju čovjeka /komentar šestog poglavlja Mekanskih nadahnuća/") (O. M. s. 61) 13/ ????? ?? ????? ????? ??? ?????? 13) Risale FT tefdTli l-be§eri 'ale l-meleki (Traktat "O prednosti čovjeka nad melekom") (O. M. s. 61) [1] MustakTm-zade, S. Sa'dettin, Risale-i Bayramiyye-i Melamiyye, Suleymaniye-Nafiz Pa§a, No 1164, str. 32-33. [2] Handžić Mehmed, Cevher 'l-Esna Fi Teracim-i Ahval-I Ulema-i ve '§-§uara-i Bosna, Cize, 1992., str. 124. [3] S. Nuzhet Ergun, Turk §airleri, Istanbul, 193 6-45, II, str. 864-867. [4] Abdullah Bosnevi, Tecelliyatu 'arais-i 'n-nusus fi menassati Hikemi l-Fususi, c. I, str. 74., Misir. [5] §eyhi, Zeyl-i §akayik, Haz. Abdulkadir Ozcan, Istanbul, c. I, str. 146. [6] Sari Abdullah Efendi, Cevheretu 'l-Bidaye, str. 184a; Muhammed NazmT, Hediyyetu 'l-Musanifin, str. 175. [7] Muhammed NazmT, Hediyyetu 'l-Musanifin, str. 175. [8] Sari Abdullah Efendi, Cevheretu 'l-Bidaye, str. 184a. [9] Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi, Istanbul, 1987., str. 121-122. [10] §eyhi, Zeyl-i §akayik, Haz. Abdulkadir Ozcan, Istanbul, c. I, str. 146.; MustakTm-zade, S. Sa'dettin, Risale-i Bayramiyye-I Melamiyye, Suleymaniye-Nafiz Pa§a, No 1164, str. 32­33. [11] Suleymaniye - odjel Halet Efendi, No 800. [12] AtaT Nev'izade, Zeyl-i §akayik, c. I, str. 65.; Abdulbaki Golpinarli, Melamilik ve Melamiler, Istanbul, 1931., str. 78. [13] Mehmed Sureyya, Sicill-i OsmanT Yahud Tezkire-i Me§ahTr-i Osmaniyye, Matbaa-i Amire 1308, c. III, str. 367. [14] AtaT Nev'izade, Zeyl-i §akayik, c. I, str. 65. [15] Sari Abdullah Efendi, Cevheretu 'l-Bidaye, str. 184a. [16] MustakTm-zade, S. Sa'dettin, Risale-i Bayramiyye-I Melamiyye, Suleymaniye-Nafiz Pa§a, No 1164, str. 33a.; Mehmed Tahir, Osmanli Muellifleri, c. I, str. 43.; Huseyin Vassaf, Sefine-i Evliya-yi Ebrar fi §erh-i Esmar-i Esrar, Suleymaniye ktp. No 2305-2309., c. II, str. 337. [17] MustakTm-zade, S. Sa'dettin, Risale-i Bayramiyye-I Melamiyye, Suleymaniye-Nafiz Pa§a, No 1164, str. 33a.; Muhibbi, Hulasatu 'l-Eser, Bejrut, 1284., c. III, str. 86. [18] Sari Abdullah Efendi, Cevheretu 'l-Bidaye, Aya Sofya, No 1786., str. 142. [19] Huseyin Vassaf, Sefine-i Evliya-yi Ebrar fi §erh-i Esmar-i Esrar, Suleymaniye ktp. No 2305-2309., c. II, str. 337. [20] §eyhi, Zeyl-i §akayik, Haz. Abdulkadir Ozcan, Istanbul, c. I, str. 146.; Mehmed Tahir, Osmanli Muellifleri, c. I, str. 43.; Huseyin Vassaf, Sefine-i Evliya-yi Ebrar fi §erh-i Esmar-i Esrar, Suleymaniye ktp. No 2305-2309., c. II, str. 337.; Muhibbi, Hulasatu 'l-Eser, Bejrut, 1284., c. III, str. 86. [21] Mehmed Sureyya, Sicill-i OsmanT Yahud Tezkire-i Me§ahTr-i Osmaniyye, Matbaa-i Amire 1308, c. III, str. 367. [22] Huseyin Vassaf, Sefine-i Evliya-yi Ebrar fi §erh-i Esmar-i Esrar, Suleymaniye ktp. No 2305-2309., c. II, str. 337. [23] Shelley Christopher, "Abdullah Efendi Commentator on the Fusus al-Hikam" Yournal of the Muhyidden Ibn Arabi Society, vol. XVII, Oxford, 1995., str. 80. [24] Džemal Ćehajić, Šejh Abdullah Bošnjak "Abdi" bin Muhamed al-Bosnevi, Zbornik radova, ITF u Sarajevu, br. 1, 1982., str. 76-77. [25] Abdullah Kartal, "Bursa'da Bosnali Bir MelamT Abdullah Bosnevi, Hayati, Eserleri ve Bir Kasidesi", UUIFD, c. VI, sy. 6., Bursa, 1994., str. 297­311.

argaiv1766